Ejendomsleder fratrådt.

Susanne Palstrøm er pr. dags dato fratrådt sin stilling i Galgebakken. Grundet bestyrelsen mistillid til ejendomslederens daglig arbejde. Hendes opgaver varetages fremover af Jens Damgaard.

Formandens svar

Der er en beboer der har skrevet et læserbrev vedr. helhedsplan i Albertslund posten. Man kan her læse både se læserbrevet og formanden svar til dette her. https://albertslund.lokalavisen.dk/#

Huller i Cykelstien

Bestyrelsen har fået henvendelse omkring renovering af huller i cykelstien langs med Kærmosevej tilbage i april måned. Driften har i en længere periode været i dialog med kommunen omkring dette stykke, da det er dem der står for at rydde sne og for belysningen på dette stykke af stien. Der er først kommet svar i … Læs mere