Find rundt i Galgebakken

Det kan være svært at finde rundt i Galgebakken, nu hvor renoveringen er i fuld gang. Stier spærres og stræder spærres i den ene ende, mens andre stræder åbnes igen. Derfor har GAB bedt BO-VEST om løbende at få lavet kort der viser, hvordan man bedst kan komme rundt i Galgebakken. Dette har medført at … Læs mere

Solcelleanlægget på vaskeribygningen

I det nyeste nummer af Galgebakkeposten kan du læse følgende artikel: I forbindelse med at gennemføre grønne tiltag og samtidig finde besparelser på driften har administrationen og afdelingsbestyrelsen (GAB) undersøgt muligheden for opsætning af solcelleanlæg på vores fælles bygninger. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med firmaet NRGreen og viste, at det med fordel kan betale … Læs mere

Varmeregnskab fortsat

GAB har haft kontakt til Mads Reddersen Gauguin, der er forretningsfører for VA, om det manglende varmeregnskab for 2022. Mads oplyser at regnskabet på nuværende tidspunkt er forsinket og at det bliver yderligere forsinket, da der er fejl i de regnskaber, som er modtaget fra Brunata. Mads vil sørge for, at der bliver husstandsomdelt et brev om forsinkelsen … Læs mere

Galgebakkepostens maj-nummer er ude!

I dette nummer kan du blandt andet læse en præsentation af GAB’s nye medlem Kristian de Freitas Olesen, du kan læse om solcellerne på vaskeriets tag og du kan læse om ”det nye beboerhus” der er sat på pause. I naturrubrikken præsenteres portalen arter.dk, og du kan se et billede af en Tandrod. Læs hele … Læs mere

Varmeregnskab 2022 er på vej

Der er beboere der har undret sig over at vi i Galgebakken ikke har fået varmeregnskabet i april i lighed med andre afdelinger. Der er kommet en sms besked ud fra Ejendomskontoret, hvori der står: Der blev derfor lavet en forespørgsel til “Til beboerne i Galgebakken. Varmeregnskabet forventes at være klart med udgangen af maj … Læs mere