Nyhedsbrev – marts – Klub Bakkens Hjerte

Til Galgebakkens beboere og øvrige interessenter Så begynder næste fase af byggeriet af Klub Bakkens Hjerte. Den endelige byggeplads etableres og byggeriet af huset opstartes. Fundamentet til bygningen, som udføres som skruefundamenter, opstartes og udføres. Indtil nu er der foretaget jordbundsundersøgelser for at afklare jordbundens bæreevne. Der graves ud og etableres ledninger i jord, det … Læs mere

Februarnumret af Galgebakkeposten

Så er det nye nummer af Galgebakkeposten kommet, og i det kan du blandt andet læse om hvad bestyrelsen arbejder med for tiden, om regler for fremleje, en samtale med lokalbetjenten, om helhedsplanen, nyt fra aktivitetsmedarbejderen og flere forskellige beboerindlæg. Galgebakkeposten bliver omdelt til alle husstande i Galgebakken, men kan også læses her på hjemmesiden. … Læs mere

Husleje reduktion for købmandsforretningen

GAB har efter behandling af indstilling om huslejekompensation for 2021 til Galgebakkens købmand, med baggrund i den midlertidige lukning af fritids- og ungdomsklubben samtidig med de mange tomme lejligheder, sendt indstillingen til VA’s bestyrelse, som har godkendt afdelingsbestyrelsens indstilling. I det vedhæftede dokument kan du læse indstillingen, som ligger til grund for beslutningen.  Du kan … Læs mere

Henvendelse til borgmesteren

På baggrund af beslutningen på beboermødet d. 22. oktober, hvor følgende formulering blev besluttet: “Ved den fremtidige renovering af Galgebakken ønsker vi en bæredygtig løsning, der respekterer hensynet til klimaet”, har bestyrelsen i november sendt et et brev til Albertslunds borgmester, med spørgsmål om kommunens holdning til de planer der er om renoveringen af Galgebakken. … Læs mere

Grønt regnskab

BO-VEST laver hvert år et grønt regnskab for VA. Det grønne regnskab for 2019 er nu klar og kan læses ved at klippe på nedenstående link. I regnskabet kan man se, hvor meget afdelingerne har brugt af varme, vand og fælles el, og hvordan forbruget har udviklet sig i de seneste år. Man kan se … Læs mere

Corona orientering

Hvis en beboer har aftale med besøg af håndværker, ejendomsfunktionær eller anden person i samråd med ejendomskontoret og samtidig har kendskab til at nogle af husstandens beboere er blevet isoleret Grundet mistanke om corona (Co-vid 19), bedes dette omgående meldt direkte til den person, der er indgået en aftale med eller til ejendomskontoret. Dette for … Læs mere

Ny side om Kunst i Galgebakken

Vi har lavet en ny side på galgebakken.dk, hvor du blandt andet kan finde, læse og downloade kunstudvalgets folder “Kunst og udsmykning i Galgebakken”. Du finder siden, under menupunktet “Beboerinfo”. Menupunktet hedder “Kunst i Galgebakken”. Vil du hellere læse pjecen på papir, kan den hentes i beboerudlånet eller på ejendomskontoret. Du kan også gå direkte … Læs mere

Plan for snerydning

Driften har lavet en ny plan for snerydning, så siden under overskriften “Ejendomskontoret” og underpunktet “Snerydning og glatførebekæmpelse” er blevet ændret. Du kan også se den nye plan ved at åbne dette indlæg, og klikke på kortet.

HPU møde nr. 72

…. blev tirsdag d. 3.11. afholdt virtuelt via Teams. Vores HPU deltagere var samlet i Beboerhuset og mødte rådgivere og BO-VESTs projektleder samt Vinie Hansen på storskærm. Forud havde Ib Skyum, Steen Søndergaard med hjælp fra Ervin Olsen fået IT udstyret til at fungere. Og vi vil kunne benytte denne mødeform, sålænge der er Corona restriktioner. … Læs mere