Vil BO-VEST lukke Galgebakkens købmand?

Nedenstående læserbrev er sendt til Albertslund Posten: På HPU-mødet d. 2. april 2024 blev det diskuteret, hvordan vi kunne sikre adgangen til købmanden, og det blev foreslået hvordan vi kunne lave 15 minutters parkering for de handlende. Samtidigt krævede beboerrepræsentanterne at den betonklods der er sat op i huldet på Kærmosevej blev fjernet. Som der … Læs mere

Foreløbige svar på åbent brev

På et ekstraordinært beboermøde mandag d. 18. maj 2024 vedtog beboerne i Galgebakken nedenstående åbne brev til BO-VEST og Albertslund Kommune, der indeholdt forskellige spørgsmål til dem.. Både Ulrik Brock Hoffmeyer, Administrerende direktør for BO-VEST og borgmester Steen Christiansen har svaret at de vil komme med uddybende svar. I Albertslund Kommune er man igang med … Læs mere

Endnu et forslag til beboermøde

Der er sket en fejl i sagsbehandlingen i GAB, hvor et forslag der var indsendt til det ekstraordinære beboermøde, hvor det ikke kunne komme på, blev glemt i forbindelse med udsendelsen af materialet til regnskabsbeboermødet. GAB anbefaler at beboermødet beslutter at dette forslag, der også har været bragt i Galgebakkeposten, kan tages op til debat: … Læs mere

GAB’s beretning for 2023 – 2024

Her kan du læse afdelingsbestyrelsens beretning. Og nedenfor er der link til det samlede materiale til beboermødet d. 18. april 2024. Du kan bladre i dokumentet ovenfor, men du kan også se dokumentet i sin helhed med indkaldelse, forretningsorden, regnskab, beboerhusgruppens beretning, indkomne forslag, kan du finde det her under punktet Beboerdemokrati og Beboermøder. Du … Læs mere

Beboermøde med valg

Torsdag d. 18. april kl. 19.00 afholdes forårets ordinære regnskabsbeboermøde med valg til afdelingsbestyrelsen (GAB) og beboerhusgruppen mv, godkendelse af afdelingens regnskab for 2023 og beslutning af diverse indkomne forslag. Regnskabet ligger til gennemsyn her på siden, og efter GAB mødet d. 9. april vil indkomne forslag mv også være tilgængelige her på siden. Klik … Læs mere