Bakkens horn

Bakkens Horn er et lokalt hornorkester bestående af 13 glade, rutinerede messingblæsere.
Orkesteret tog sin begyndelse i starten af 80’erne med samspil i strædet Øster 4, og har siden udviklet sig til at være hele Galgebakkens lejlighedsorkester og Albertslunds ‘byorkester’ med tilknytning til den lokale musikskole.
Hornet deltager ved faste arrangementer så som fastelavn, majfest, Sankt Hans og julekoncert ved Købmanden.
I kommunalt regi spilles der bl.a. ved Badesøens åbning og til juletræstænding i Centeret.