Strædepenge i 2019

På budgetbeboermødet d. 4. oktober blev strædepengene genindført i Galgebakken fra 2019, og bliver udbetalt efter nedenstående fordelingsnøgle.

Ved slutningen af oktober måned, udarbejdes der en status over, hvor mange penge der ikke er udbetalt dette år indtil videre.

Hvis der er overskud, kan stræderne indkomme med yderligere ønsker, udover deres tildelte beløb. Bestyrelsen kan herefter give tilladelse til indkøb.

Udbetaling af strædepenge:

For at få udbetalt strædepenge, skal følgende være opfyldt:

  1. Udbetalingsbilag kan hentes her på siden, udlånet eller på ejendomskontoret.
  2. Original kvitteringer skal vedhæftes udbetalingsbilag.
  3. Der skal være to(forskellig bopæl)fra strædet der underskriver for udbetaling på bilaget.
  4. Udbetalingsbilaget skal afleveres på ejendomskontoret. Der kan gå op til 8 dage før bilaget bliver behandlet.

Download udbetalingsbilaget: Klik her!

Herunder kan du se en liste over de bevilgede beløb:

STRÆDEPENGE 2019
STRÆDE Nr. Fordeling kr
Mark 2 1.040
Mark 4 1.040
Mark 6 780
Neder 1 – 2 1.040
Neder 3 – 4 1.040
Neder 5 – 6 1.040
Neder 7 – 8 1.456
Neder 9 – 10 2.080
Over 1 520
Over 2 520
Over 3 520
Over 4 520
Over 5 – 6 1.040
Over 7 – 8 1.456
Over 9 – 10 2.596
Skrænt 1 2.080
Skrænt 2 520
Skrænt 3 2.081
Skrænt 4 1.040
Skrænt 6 1.301
Sten 2 520
Sten 4 1.040
Sten 6 1.014
Sønder 1 520
Sønder 2 1.248
Sønder 3 520
Sønder 4 1.248
Sønder 5 520
Sønder 6 1.248
Sønder 7 468
Sønder 8 1.014
Sønder 9 1.664
Torv 1 1.975
Torv 3 1.975
Torv 5 1.975
Torv 7 1.975
Torv 9 1.040
Vester 1 520
Vester 2 1.975
Vester 3 1.040
Vester 4 1.975
Vester 5 1.040
Vester 6
Vester 7 1.040
Vester 8 1.535
Vester 9 1.404
Øster 2 520
Øster 3
Øster 4 520
Øster 5
Øster 6 520
Øster 7 624
Øster 8 468
Øster 9 1.638
Øster 10 1.508