Bioslim i vandrørene

Der har været flere forsøg på at komme   bioslimen i vandrørene til livs, uden held.

Derfor vil der primo juli i år, blive monteret et saltspaltningsanlæg i varmecentralen i Skrænt.

Når man spalter saltet, får man klor. Kloren dræber de bakterier der danner bioslimen.

Kloren vil kun tilsættes det varme brugsvand, og  i ikke i det kolde drikkevand.

Koncentrationen vil ligge på 0,2 til 0,4 mg/l hvilket ligger under WHO’s anbefalinger som for drikkevand er 5 mg/L

I september vil der være et evalueringsmøde med beboerne i Skrænt. Hvis behandlingen af vandet har haft den ønskede effekt, vil resten af Galgebakkens varmecentraler også få monteret saltspaltning.