Covid-19 beredskab

Der er lavet en beredskabsplan for Galgebakken i forbindelse med Covid-19. Information om denne kan hentes her. Genbrugsgården er åben hverdage mellem 8.00 – 14.00. Her kan afleveres storskrald og miljøfarlig affald. Medarbejderne vil holde orden. Der vil ikke kunne afleveres Genbrugsting. Der er altså lukket onsdag eftermiddag og søndag middag. Dette varer så længe … Læs mere

Indkaldelse til Ekstraordinært beboermøde

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 1930 i Beboerhuset Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigenter.    2) Valg af referent.    3) Valg af stemmetællere.  4a) Godkendelse af forretningsorden     4b) Godkendelse af dagsorden    5.  Valg af Formand for afdelingsbestyrelsen       Da Maria Ottesen har meddelt GAB at hun udtræder af bestyrelsen       og som formand, skal der vælges ny formand. Bestyrelsen … Læs mere

Indkaldelse til Regnskabsbeboermøde

Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 1930 i Beboerhuset Forslag til dagsorden: 1) Valg af dirigenter.    2) Valg af referent.    3) Valg af stemmetællere.  4) Referat fra beboermøder ekstra ordinær beboermøde den 5 december 2019 (se GB Posten nr. nr. 440, feb. 2020) 5a) Godkendelse af forretningsorden    5b) Godkendelse af dagsorden. Beboerhusgruppen Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning Valg … Læs mere

Genopretning af SMS-service

Som en service til beboerne i Galgebakken, sender Ejendomskontoret en sms til de beboere der er tilmeldt denne service. På grund af persondata-forordningen er databasen i den tidligere sms-ordning slettet, og Ejendomskontoret er ved at oprette en ny. Ønsker du at modtage en sms, hvis der for eksempel bliver lukket for vandet i dit område, … Læs mere

Indkaldelse til Informations og Dialogmøde

Søndag den 9. februar 2020 kl. 11 – 13 i Beboerhuset Da det efterhånden er længe siden og efter flere opfordringer,har bestyrelsen valgt at det nu er tid til at afholde et informations og dialogmøde, hvor bestyrelsen vil komme med en status på deres arbejde både omkring det daglige og med en gennemgang af hvad … Læs mere

Tavshedserklæring for GAB fjernes

Da bestyrelsen i Galgebakken går ind for åbenhed, og har været imod den tavshedes erklæring som Bo-Vest ønskede der skulle underskrives i forbindelse med at der bliver nævnt beløb i forhold til udbud af helhedsplanen. Da disse beløb blev offentliggjort på informationsmødet, mener man i bestyrelsen ikke der er grund til at fastholde den erklæring. … Læs mere

Rensning af beholdere – rettet

RETTELSE: Der var planlagt beholderrensninger i dag onsdag. Disse er udsat pga. sygdom. Der meldes ud når ny dato for beholderrensning er planlagt. Der skal renses beholdere i varmecentralerne, hvilket betyder at der er lukket for vandet og det vil ske efter følgende plan: Dato Varmecentral Tidrum Mandag den 27. jan VC   1 – Vester … Læs mere

Ejendomsleder fratrådt.

Susanne Palstrøm er pr. dags dato fratrådt sin stilling i Galgebakken. Grundet bestyrelsen mistillid til ejendomslederens daglig arbejde. Hendes opgaver varetages fremover af Jens Damgaard.