Covid-19 beredskab

Der er lavet en beredskabsplan for Galgebakken i forbindelse med Covid-19. Information om denne kan hentes her.

Genbrugsgården er åben hverdage mellem 8.00 – 14.00. Her kan afleveres storskrald og miljøfarlig affald. Medarbejderne vil holde orden. Der vil ikke kunne afleveres Genbrugsting. Der er altså lukket onsdag eftermiddag og søndag middag. Dette varer så længe der er Covid-19 beredskab i Galgebakken.

Covid-19 beredskabet i Galgebakken er forlænget til 8. juni. Det betyder at Ejendomskontoret er lukket for personlig henvendelse, samt at mandskabet arbejder i skiftehold.

Hvis der er nyt omkring Covid-19 beredskabet i Galgebakken, vil denne side blive opdateret.