De kommende nye adresser

”Adresseprogrammet”, som er en del af det fællesoffentlige ”Grunddataprogram”, indført af Staten, kommuner og regioner, har skullet sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder, til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

I den forbindelse blev Albertslund Kommune opmærksomme på, at adresserne på Galgebakken og andre steder ikke var oprettet korrekt efter programmets principper.

På et beboermøde på GB den 15. juni 2021 blev der vedtaget et forslag, som er blevet renskrevet og stillet op på en måde, så man nu kan se, hvad den fremtidige adresse på ens bolig kommer til at hedde. Se HER