Går du og tænker på at blive permanent genhuset i én af de nye D2 boliger på Galgebakken?

Så vær opmærksom på, at i slutningen af 2022 vil de første D2 boliger allerede stå klar til indflytning! Som bekendt bliver der bygget i alt 16 D2 tilgængelighedsboliger.
Beboere på GB kan allerede nu ansøge om at komme på venteliste i forbindelse med den kommende renovering.
For at komme i betragtning skal du opfylde 1 af nedenstående kriterier:

  1. Du har nedsat førlighed og behov for hjælpemidler, f.eks. krykker, gangstativ, rollator eller kørestol.
  2. Du har brug for særlige pladskrævende hjælpemidler, f.eks. hospitalsseng, lift eller andet.
  3. Andre forhold (uddybes), f.eks. sygdomme/handicaps, der måske er usynlige, men som gør det svært at bo i flere plan.

Kriterierne om førlighed vægtes ens, og relevante ansøgere prioriteres efter bo anciennitet på Galgebakken. Det er din egen læge, som skal vurdere og attestere, om du opfylder et af disse såkaldte fleksible kriterier.
Du kan kontakte beboerkoordinator Berit Djarling på 88190055 eller bdj@bo-vest.dk.
Berit kan sende dig et særligt skema, som lægen skal udfylde!