GAB om katastrofen i Skrænt 1 og 3

Katastrofen i Skrænt 1 og 3

På GAB møde tirsdag d. 3. januar 2023 behandlede vi de mange klager fra beboerne i Skrænt 1 og 3.
GAB finder det dybt kritisabelt at vores bygherre (VA / BO-VEST) har accepteret modtagelse af ufærdige boliger og udearealer, som er behæftet med urimeligt mange fejl og mangler.
Vi vil fortsat presse på for at entreprenøren udbedrer fejl og mangler så hurtigt som muligt. Ligesom vi vil have sikkerhed for at de efterfølgende boliger, bliver afleveret i færdig og brugbar stand.

Vi vil under ingen omstændigheder acceptere en gentagelse af katastrofen i Skrænt 1 og 3.

GAB har fremsendt spørgsmål til behandling på næste HPU møde tirsdag d. 10. januar 2023.
Spørgsmålene vedrører de urimelige og uacceptable vilkår, som de nyindflyttede beboere i Skrænt 1 og 3 er blevet udsat for med mangler og fejl i de nyrenoverede boliger og udearealer:

Redegørelse i henhold til vores brev af 1. december 2022
GAB ser frem til at modtage redegørelse for fremtidig overdragelse af færdige boliger og udearealer.

Er automatik for gulvvarme fremtidssikret?
Hvornår forventes gulvvarme at fungere optimalt? Og vil de næste indflyttere i Skrænt 2, 4 og 6 kunne forvente fuld funktionalitet af varmesystemet? Rygter om at automatikkomponenter er forældet og udgår af produktion hos leverandøren.
Manglende levering af chips til styringen af gulvvarme. Hvad er tidshorisonten?

Lækager fra vandrør
Trykprøvning og kvalitetssikring?

Gulvvarmeslanger under køkkenskabe?
Leverandører oplyser at der ikke må lægges slanger under køkkenskabe, hvilket er tilfældet i vores nyrenoverede boliger.

Gentagne udfald af signal for IT / Internet.
Hvad er årsagen?
Der er opsat bokse for enden af rækkehusene.
Boksene er ikke vandtætte og giver udfald når vand trænger ind ved regnvejr.

Tidsplan for etaperne Torv, Sønder, Neder, Over og Øster.

Desuden har GAB besluttet at opfordrer BO-VEST / VA til at yde en midlertidig huslejekompensation for alle de nyindflyttede beboere i Skrænt 1 og 3, som har modtaget nyrenoverede boliger og udearealer med urimeligt mange fejl og mangler.

Galgebakkens Afdelingsbestyrelse

Du kan læse mere fra bestyrelsens profil på Facebook