GAB reagerer på manglende færdiggørelse

Til Bygherre og byggeadministration på Galgebakkens helhedsplan

Fredag d. 25.11. rundede vi en milepæl i Galgebakkens helhedsplan, da de første 8 boliger i Skrænt 3 blev overdraget fra byggesagen til Galgebakkens drift.
6 beboere fik udleveret nøgler til deres nyrenoverede boliger og kunne herefter flytte ind.
Det, der burde være en glædelig begivenhed for beboerne, blev overskygget af de utallige mangler ved boligerne og udeområder.

I boligerne var håndværkerne stadig i gang med installationer af elmålerskabe, temperaturregulatorer, manglende varme,  hylder og afdækningsplader i kosteskabe var ikke monteret ligesom internet og TV signal ikke var funktionsklar.
Skurene er ubrugelige, fordi der mangler tagdækning, ingen belysning i strædet, facadebeklædning kun delvis udført, ingen postkasser; der var ikke udført trappeadgang for enden af strædet, haverne er ikke færdige, og der mangler pergola og hegn i haverne.

Galgebakkens drift har fået overdraget ansvaret for en række ufærdige boliger, som giver driften store udfordringer i forhold til beboerne.
Driften har overtaget ansvaret for byggesagens mangler og skal rede trådene ud i forhold til beboerne samt håndtere udbedring af fejl og mangler.

Galgebakkens Afdelingsbestyrelse finder det dybt kritisabelt, at bygherre har accepteret modtagelse af ufærdige boliger og udearealer med deraf følgende utilfredshed hos beboerne og ekstra arbejdsbyrde for vores driftspersonale.

Derfor anmoder vi om en redegørelse for, hvordan det ved fremtidige overdragelser af boliger fra byggesagen tilsikres at beboerne ikke skal flytte ind i ufærdige boliger og udeområder.

Med venlig hilsen
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
Jens Ellesøe Olsen