Galgebakken skal have nye adresser  

 Det er planlagt at de nye adresser i Galgebakken – træder i kraft i uge 44. 

Der har i længere tid være arbejdet med, at Galgebakken skal have nye adresser. I et tidligere brev til bestyrelsen, vedlagt som bilag, beskrives baggrunden for, hvorfor adresserne skal ændres. Der har været stemt om forslagene til de nye adresser på beboermøder og i samarbejde med skilteudvalget, er der blevet aftalt en proces for ændring af adresserne. Der blev lavet fem forskellige forslag, som blev suppleret med yderligere fire forslag, og på et beboermøde i december 2019 blev den endelige løsning valgt. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til adresseændringerne. Eventuelle bemærkninger kan sendes til kort@albertslund.dk, inden den 28. oktober 2022. 

Grunden til at adresserne bliver ændret nu, er fordi de første boliger snart er færdige efter renoveringen, og derfor skal de have nye husnummer skilte.
Det ville både blive dyrt og meget besværligt, hvis man satte husnummer skilte med de nuværende husnumre op, for så at skifte dem alle igen inden for en kort periode. Udover det er der i forbindelse med renoveringen, alligevel en del der skal have ny adresse, fordi de flytter tilbage til en anden bolig, end den de flyttede fra.

Videre forløb

Som beboer i Galgebakken skal du ikke selv ændre din adresse. Albertslund Kommune ændrer din adresse, og der bliver sendt et nyt sundhedskort til dig, som ikke koster noget. Der kan gå et par uger inden du modtager dit nye sundhedskort, men indtil da kan det gamle kort stadig bruges. Dette gælder også, hvis du er genhuset. 

Lidt fra skrivelserne

Adresseændringen har ikke betydning for din stemme til det kommende valg den 1. november 2022.
Folkeregistret går tidligst i gang med at ændre adresserne den 2. november 2022, for at vi ikke risikerer at der går noget galt i forhold til stemmesedlerne.

Privat udlejning af boliger
I forbindelse med nummerændringen vil der også ske en ændring i forhold til hvordan privat udlejning har været nummeret indtil nu. Fremadrettet er det ikke muligt at give en adresse til en privat udlejningsmål, da dette ikke er muligt ifølge adresseloven. Det er kun de juridisk opdelte lejemål, der er delt i to enheder i BBR, der kan få hver deres adresse. Hvis man har lejet sin bolig ud privat, skal lejeren tilmelde sig på udlejeres adresse. Hvis lejerens navn ikke er skrevet på postkassen, skal man tilmelde det som en c/o adresse.
Det vil sige, at de eksisterende husnumre nr. A og B ændres, således det fremover kun vil være et juridisk opdelt lejemål i A-husene, der fx er opdelt i A4 og A1 som fx Galgebakken Vester 104 og 104A elle fx opdelt i A3 og A2 som fx Galgebakken Vester 504 og 504A. Bogstavet B vil herefter udgå.

Materialer fra kommunen kan læses her:

Galgebakken skal have nye adresser – brev sendt til beboerne den 14. oktober 2022

Orienteringsbrev omkring ændring af din adresser – brev sendt til beboerne den 14. oktober 2022

Oversigtkort over de nye adresser er ikke tidligere udsendt

Liste med nuværende og fremtidige husnumre – sendt som bilag den 14. oktober 2022

Brev fra 2019 – Det brev der blev givet til bestyrelsen, og informeret om på et beboermøde

Forslag 1C – Forslag 1 blev endeligt vedtaget på beboermødet i december 2019, og siden revideret i A, B og endeligt C