Hærværk på unge popler

I denne uge, er toppen blevet klippet af alle unge popler, på parkeringsområde C, D og E. Det er HÆRVÆRK.

Det er unge popler, som er lavet af stiklinger fra Galgebakkens egne gamle popler. De har været formeret på en planteskole og er kommet tilbage til Galgebakken. Over de seneste 3-4 år der udplantet ca. 50 popler rundt om i Galgebakken. Det er ca. halvdelen af dem, der er blevet skamferet.

Vores gartnere har passet og plejet dem, ved at holde dem fri for ukrudt og vande dem jævnligt i sommersæsonen. Der har således været medarbejderudgifter på ca. 50.000 kr. over udplantningsperioden.

Det er usikkert om træerne overlever. Det er i hvert fald sikkert at de bliver sat flere år tilbage i deres vækst.

Sagen er politianmeldt.