HPU møde nr. 72

…. blev tirsdag d. 3.11. afholdt virtuelt via Teams. Vores HPU deltagere var samlet i Beboerhuset og mødte rådgivere og BO-VESTs projektleder samt Vinie Hansen på storskærm. Forud havde Ib Skyum, Steen Søndergaard med hjælp fra Ervin Olsen fået IT udstyret til at fungere. Og vi vil kunne benytte denne mødeform, sålænge der er Corona restriktioner.

Vi havde et konstruktivt møde med hovedvægt på fremdriften med prøvehusene og planlægningen af evaluering og monitorering af fugt- og temperaturforhold. Monitorering af fugt er allerede sat i gang i prøvehus A i Mark.

Vi fik præsenteret tidsplan for den igangværende udbudsproces med indhentning af tilbud fra entreprenører frem mod Skema B beboermøde i april 2021.

BO-VEST og rådgiverne NOVA5 har løbende haft kontakt med Albertslund Kommune om projektet og har orienteret om projektløsningerne. BO-VEST og NOVA5 har en forventning om, at Alb. Kommune vil give dispensation og godkende Helhedsplanprojektet. Det bliver afklaret primo 2021.

HPU mødes d. 17.11 til en præsentation af prøvehusene.

GAB har inviteret 2 beboere til at være med i HPU: Grethe Engelbrecht Johansen og Jesper Lohse Jørgensen. De vil også deltage i præsentationen d. 17.11.

Prøvehusene forventes at være færdige ultimo december og de præsenteres for beboerne i januar.

Til præsentationerne forberedes en Coronasikker fremvisning.