Indkaldelse til Informations og Dialogmøde

Søndag den 9. februar 2020 kl. 11 – 13 i Beboerhuset

Da det efterhånden er længe siden og efter flere opfordringer,har bestyrelsen valgt at det nu er tid til at afholde et informations og dialogmøde, hvor bestyrelsen vil komme med en status på deres arbejde både omkring det daglige og med en gennemgang af hvad der er sket i helhedsplanen, og hvor bestyrelsen ønsker at arbejde hen af det næste stykke tid.

Bestyrelsen ved det er med kort varsel, men syntes det ville være rart at have denne dialog inden vinterferie mm. Og at man bevidst har valgt en søndag i håb om at der så ville komme flere.

Dagsorden til dette møde er fri.