Indkaldelse til Regnskabsbeboermøde

Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 1930 i Beboerhuset

Forslag til dagsorden:

1) Valg af dirigenter.   

2) Valg af referent.   

3) Valg af stemmetællere. 

4) Referat fra beboermøder ekstra ordinær beboermøde den 5 december 2019 (se GB Posten nr. nr. 440, feb. 2020)

5a) Godkendelse af forretningsorden    5b) Godkendelse af dagsorden.

 • Beboerhusgruppen
  • Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning
  • Valg til Beboerhusgruppen 
 • Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning
 • Godkendelse af årsregnskab 2019
  • Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2019
  • Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB´s rådighedsbeløb
  • Afstemning om årsregnskab 2019
 • Behandling af indkomne forslag
 1. Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
  1. Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse inkl. suppleanternes antal
  1. Valg af formand 
  1. Valg til Afdelingsbestyrelsen
  1. Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 
 1. Valg af intern revisor
 2. Valg til Albertslund kommunes brugergruppe
 3. VAs kommende generalforsamling tirsdag d. 19. maj.
 4. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde:senest fredag den 28. februar 2020, kl. 1200Pr. e-mail: gabkontor@gbakken.dk  Materialet til beboermødet husstandsomdeles senest tirsdag d. 17. marts. Regnskabet i en koncentreret og let overskuelig version, som kun indeholder de overordnede regnskabstal. Det komplette årsregnskab kommer på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk  og kan hentes på Ejendomskontoret.

 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. Husk derfor legitimation.  Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.