Informationsmøde omkring tryghed

Onsdag d. 6. februar – kl. 19.30 i Beboerhuset

På grund af jævnlige henvendelser fra beboere i Galgebakken med oplevelser omkring utryghedsskabende oplevelser og forskellige episoder i Galgebakken, inviterer GAB og driften til informationsmøde omkring:

Hvordan samarbejder borgere og myndigheder om at opretholde trykheden i Galgebakken?

Der er løbende kontakt mellem driften, Albertslund Kommune og politiet, op på mødet er der representanter fra:

  • Albertslund Kommunes kriminalpræventive enhed
  • Politiet
  • Galgebakkens afdelingsbestyrelse (GAB)
  • Driften