Nu sner det

Når der falder sne i galgebakken starter det store maskineri op. Alle medarbejdere trækker i arbejdstøjet. Der ryddes på alle hovedstier, stræder, trapper og P-pladser efter nogle faste retningslinjer.

At rydde sne er en ting, men en større udfordring er isen. Når temperaturen er omkring frysepunktet risikerer vi at isen tør og smelter skiftevis. For at forebygge dette salter vi områderne med saltvand. Hertil bruges der kun en 1/4 mængde salt i forhold, til hvis vi brugte almindelig salt. Nogle steder blandes grus med salt.

Parkeringspladserne bliver også ryddet, men som det sidste. Dette er dog en speciel udfordring at holde isen væk herfra på grund af grusunderlaget. Selv om vi får tøet isen op, forvinder den ikke fordi gruset er frosset. Når det så fryser igen kommer isen ofte tilbage.

Der henvises i øvrigt til retningslinjerne for snerydning og glatførebekæmpelse her på hjemmesiden.