Nyhedsbrev – marts – Klub Bakkens Hjerte

Til Galgebakkens beboere og øvrige interessenter

Så begynder næste fase af byggeriet af Klub Bakkens Hjerte.

Den endelige byggeplads etableres og byggeriet af huset opstartes.

Fundamentet til bygningen, som udføres som skruefundamenter, opstartes og udføres.

Indtil nu er der foretaget jordbundsundersøgelser for at afklare jordbundens bæreevne.

Der graves ud og etableres ledninger i jord, det omfatter kloak, regnvand, vand, varme, el og fiber.

Der vil løbende komme mere information på Galgebakkens hjemmeside.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at skrive til mig.

Med venlig hilsen

Nina Brynjolf

nina.brynjolf@albertslund.dk