Ny opdatering fra BL og Bo-Vest ved. COVID-19


Kære afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, 

Det gældende forbud mod at forsamles mere end 10 personer betyder, at det for tiden ikke er muligt i praksis, at afholde afdelingsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, selvom lovgivningen på det almene boligområde forudsætter at de afholdes. 

Derfor har Folketinget givet boligministeren hjemmel til at fravige og supplere de gældende bestemmelser for beboerdemokratiet. Ministeren har på den baggrund nu udstedt Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019.
Overordnet set betyder det, at alle repræsentantskabsmøder og generalforsaminger udskydes. Det samme gælder afdelingsmøder. 
For boligafdelingerne betyder det desuden, at fristen for opgørelse af forbrugsregnskaber forlænges til 4. oktober.BO-VEST regner med at afslutte forbrugsregnskaber samme tid som normalt.
Dog med et forbehold for en lille forsinkelse forårsaget af længere svartid hos forsyningsselskaberne.
Bekendtgørelsen er trådt i kraft 4. april 2020.
Den ophæves den 1. juli 2020 – med undtagelse af de forlængede frister for forbrugsregnskaber, der er gældende indtil den 4. oktober 2020. Du kan læse mere her.  
Bedste Hilsner, Ulrik Brock Hoffmeyer