Nyt vedr. Digital beboerdemokrati

DIGITAL afstemning. 

Det er som udgangspunkt umuligt for en bebyggelse som Galgebakken at få digitalt beboerafstemning, da vi har mange private udlejninger, og afstemningssystemet krydstjekker med kommunen/folkeregistret samtNemID, men ikke med BO-VEST´s lejekontrakter. 

Iflg. VA’s vedtægter skal de, der har lov til at stemme vedbeboermøderne, være forsynet med en lejekontrakt i Galgebakken. Så kort sagt – da vi har mange, der har private lejere, kan denne løsning IKKE lade sig gøre her. 

De der drifter og programmerer afstemningsapplikationen, har ikke ressourcer til, at ændre systemet – så det tilpasses netop vores behov. Det er et system, der bliver benytter over hele landet. Konklusionen er, at vi ikke får den løsning.

FULDMAGT afstemning.

Vi har også talt om – hvorvidt man kunne stemme via fuldmagt. Det er dog heller ikke muligt, da det ikke er lovligt jf. VA’s vedtægter. §18 i disse, skal i givet fald ændres på en VA generalforsamling, hvilket ikke antages ej heller vurderes sandsynligt. 

STEMMEBOKS PÅ DAGEN afstemning.

Der har været tale om en slags stemmeboks, som opsættes på selve dagen (som ved folketings- og kommunalvalg), hvor beboerne fx kunne komme mellem kl. 09:00 og 18:00, og afgive deres stemme, uden at skulle deltage på mødet. Der skulle sidde to uvildige stemmeforordnede, for at holde øje med, at tingene foregik korrekt. Men den løsning blev også afvist, igen jf VA-s vedtægter. 

Ingen af disse tre løsninger kan vi arbejde videre med.

Grundlæggende vurderes debatten på selve mødet meget vigtig – af VA’sbestyrelse, så vi vurderer, at det bliver utroligt svært at ændre denne traditionelle tankegang. 

UR afstemning. 

UR afstemning er den eneste reelle og lovlige løsning, som vi derfor også regner med, at kunne benytte ved den store Helhedsplanafstemning. Den bliver kun benyttet i ekstraordinære situationer, da det er et stort hjul, der sættes i gang.