Nyt vedr. godkendelse af regnskab fra Bo-Vest på anbefaling fra BL


Kære afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer! 

BL anbefaler, at regnskaber indsendes til kommunerne med påtegning om efterfølgende godkendelse. Som en naturlig konsekvens af BL’s udmelding i torsdags har flere afdelinger nu valgt at udskyde den kommende tids beboermøder på ubestemt tid. 
På beboermøder godkendes regnskabet for det forgangne kalenderår, og der hersker derfor nu forståeligt nok en del usikkerhed om, hvordan denne godkendelsesproces kan og skal finde sted, da det er uvist for alle, hvornår disse møder kan afholdes. 
Bekendtgørelsen om drift af almene boliger foreskriver, at afdelingernes årsregnskaber skal være indsendt til kommunerne senest seks måneder efter regnskabsårets ophør. I den nuværende situation er det derfor ikke sikkert, at beboermøderne kan blive afholdt tidsnok til, at fristen ikke misligholdes. 
BL har netop informeret om, at deres anbefalinger til håndtering af årsregnskaberne er, at disse indsendes til kommunerne med påtegning om, at regnskaberne er gældende forudsat godkendelse på et efterfølgendebeboermøde/ repræsentantskabsmøde/ generalforsamling. I BO-VEST lægger vi os naturligvis op ad denne anbefaling og følger derved fortsat retningslinjerne fra BL, når vi indsender afdelingernes regnskaber på jeres vegne.
I skal i afdelingsbestyrelserne på nuværende tidspunkt altså ikke foretage jer noget ift. indsendelse af regnskaber. 
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I selvfølgelig velkomne til at kontakte mig. 
Pas på jer selv og hinanden – vask hænder, hold afstand, bliv hjemme. 
Ulrik Brock Hoffmeyer