Orientering fra bestyrelsen

Det nyvalgte GAB har onsdag d. 27. november afholdt sit første møde.
Vi have et godt møde med en god stemning, hvor hver især præsenterede sig og fortalte om kompetance og egne ønsker til indsatsområder. Det lover godt for det fremtidige samarbejde i GAB.

På mødet blev GAB konstitueret med Jens Ellesøe Olsen som formand og Lars Steinov som sekretær.
Vi besluttede, at der i første omgang ikke skal ansættes en sekretær, men at vi over en periode vil lade Lars klare opgaven og derefter evaluere forløbet.
Til Helhedsplanudvalget (HPU) blev der valgt 6 medlemmer: Steen Søndergaard, Benny Klausen, Ib Skyum, Birthe Y.Nielsen, Thor Hansen og Jens Ellesøe Olsen.
Det blev besluttet, at vi vil tage kontakt til interesserede beboere og opfordre til at deltage i HPU arbejdet.

Vi har sat gang i en proces med at afklare vores kommunikation i GAB og til grupper/udvalg samt til beboere og BO-VEST/VA.

Vi afholder vores næste møder torsdag d. 5. november og torsdag d. 17. november, hvor vi har inviteret vores ejendomsleder Kenneth Fuglsang og BO-VEST driftschef Kim Milton Eggers.

På vegne af bestyrelsen, Jens