Etapemøde Skrænt den 5.oktober

Der er planlagt informationsmøde/etapemøde for beboere i Skrænt tirsdag d. 5. oktober kl. 18.30 til 20.30. Afholdes i beboerhuset. Invitation vil snarest blive omdelt.