Problemer med at stemme til HOFOR

Galgebakkens bestyrelse har modtaget en beklagelse med en forklaring på, hvorfor beboere i Galgebakken har svært ved at stemme ved valget af forbrugerrepræsentanter vedrørende vand og spildevand i HOFOR.

Kære bestyrelse for Galgebakken

HOFOR er i gang med valg af forbrugerrepræsentanter vedr. vand og spildevand. Det sker hvert fjerde år. 

Denne gang har vi desværre et problem i Galgebakken med at kunne stemme direkte ved hjælp af NemID. Den måde jeres adresser er konstrueret på gør, at valgsystemet ikke kan validere vælgerne hos jer på sædvanlig vis. Heldigvis kan man stadig stemme, men man skal lige følge en lidt anden procedure, som er beskrevet i vedhæftede notits, som vi også prøver at få i Albertslund Posten.

Hvis I har mulighed for at dele vores notits til beboerne i Galgebakken, vil vi være taknemmelige. Vi vil gerne have så mange til at stemme som muligt.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen
Chefkonsulent, HOFOR

Og forklaringen lyder således:

Forbrugervalg i HOFOR: Beboerne i Galgebakken skal stemme via valgkode

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, afholder for øjeblikket forbrugervalg. Her skal der vælges forbrugerrepræsentanter til HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber.

HOFOR er blevet opmærksom på, at beboere i området i Galgebakken i Albertslund, ikke kan stemme til valget ved hjælp af deres NemID. Der er tale om en systemfejl, hvor de specifikke adresser i Galgebakken ikke verificeres af det valgsystem, der varetager valget for HOFOR. 

Beboerne i området kan heldigvis stadig stemme til forbrugervalget. I stedet for at stemme med NemID skal beboerne i stedet sende en mail til valg@hofor.dk med information om deres fødselsdagsdato (DDMMÅÅ – ikke CPR-nr.) samt adresse. Herefter modtager man en mail med valgkode til stemmesiden og kan på den vis afgive sin stemme. 

HOFOR beklager de udfordringer, beboerne i området i Galgebakken oplever på valgsiden, og opfordrer alle beboerne til stadig at deltage i valget via valgkoden, de får tilsendt ved at rette henvendelse til valgpostkassen. Heldigvis har flere af beboerne i området allerede benyttet sig af den mulighed, og har fået afgivet deres stemme til valget.