Regnskabsbeboermøde – 2023

13. april 2023 19:00 – 22:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af forretningsorden
Se forretningsordenen her!
5. Godkendelse af dagsorden
Se referatet fra det ekstraordinære beboermøde d. 14. februar 2023 her!
6. Godkendelse af GABs beretning
Se beretningen her!
7. Godkendelse af Galgebakkens regnskab og antenneregnskab for 2022
Se Beboerregnskab 2022 her!
Se Fuldt regnskab 2022 her!
Se Regnskabsforklaringer 2022 her!
8. Behandling af indkomne forslag
Se forslag om Mobilepay i spisehuset her!
Se fra kunstudvalget om placering af skulptur her!
9. Valg til GAB
10. Godkendelse af beretning fra Beboerhusgruppen
Se beretningen her!
a. Valg af medlemmer til Beboerhusgruppen
11. Valg af intern revisor
12. Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe
13. Information om VA’s generalforsamling
14. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på beboermødet skal indsendes senest d. 28. marts
til bestyrelsen@gbakken.dk

Efter vedtægterne er der adgangskontrol til beboermøder. Husk derfor legitimation.
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.