Sekretærens opgaver

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der er flere af beboerne der ønsker at vide hvad vores sekretær laver, blot til info kan man læse om vores sekretær og hans opgaver her på siden.

Blot gå ind på “om Galgebakken” og vælge så beboerbestyrelsen – GAB