Varmeregnskab fortsat

GAB har haft kontakt til Mads Reddersen Gauguin, der er forretningsfører for VA, om det manglende varmeregnskab for 2022.

Mads oplyser at regnskabet på nuværende tidspunkt er forsinket og at det bliver yderligere forsinket, da der er fejl i de regnskaber, som er modtaget fra Brunata.

Mads vil sørge for, at der bliver husstandsomdelt et brev om forsinkelsen med oplysning om, hvornår regnskabet forventes at blive omdelt.

Brevet fra BO-VEST vil forinden husstandsomdeling blive sendt til GAB for orientering.

Det betyder at beboere, som har betalt for lidt i aconto ikke er forpligtede til at indbetale en efterregning. Dette vil også fremgå af brevet fra BO-VEST.