Vilde pattedyr i Galgebakken 

Tekst og fotos af Poul Evald Hansen, Vester 902

Der er faktisk en del. Jeg ser tit egern, især ovre ved støjvolden ved Herstedvestervej, hvor et egern vist er rykket ind i en opsat uglekasse.

Det hænder, at rådyr kommer ind i Galgebakken fra Vestskoven, hvor der er mange af dem.
Pindsvin ser man nu og da, men der går desværre længere og længere imellem. De ligger i dvale her om vinteren. 

Også̊ flagermus har vi. Der er mange skimmelflagermus, som bl.a. bor i revner i betonelementerne ind til isoleringen. Skimmelflagermusen er den eneste flagermus, der kan sige lyde, som vi kan høre. De andre flagermus er for højfrekvente for vores ører. Skimmelflagermusen hører hjemme i klippelandskaber og opfatter Galgebakken som et sådant.

For nogle år siden fik jeg 2 døde dværgflagermus forærende, der var omkommet inde i et hus. De vejede kun 8 gram stykket. Det meste var skind og ben. Dværgflagermus bor ikke i huse. 

Der kommer mus ind i Galgebakken om vinteren fra Vestskoven, hvor de lever om sommeren. Halsbåndmusen er den mest almindelige. Nogle tror, at det er en rotte, men den er langt mere hurtig og adræt. Selv om vi nok helst var fri for dem, så̊ er det et kønt og vævert dyr. Den har kraftige bagben og kan sagtens hoppe op på et køkkenbord. 

Ingen grund til panik! Men rotter vil vi godt være fri for. 

Halsbåndmusen har lys bug og så̊ et brunt bælte hen over struben – heraf nav- net. Husmus er mere ensfarvet grå̊. De kommer også̊ nu og da.

Mosegrise, også̊ kaldet vandrotter, kommer vist også̊ nu og da. De er studsmus og spiser kun vegetabilsk kost, men kan være irriterende, når de gnaver i trærødder m.v. og kan ødelægge en del. Spidsmus, som ikke er mus men insektædere, som også̊ pindsvin er, er sikkert også̊ i Galgebakken. Man ser dem sjældent, men hører oftere deres piben nede i vegetationen.