Vinterfodring af rotter

Når det bliver koldt udenfor har dyrene svært ved at finde føde. Menneskene vil gerne hjælpe, og mange har et fuglefoderbræt eller hænger foderkugler op i træerne. Problemet er bare at det ikke kun er fuglene, der finder føde på denne måde. Det giver også næring til mus og rotter.

Når fugle spiser af den mad vi lægger ud til dem, bliver der ofte spildt noget på jorden. Hvis det ikke fjernes dagligt, finder mus og rotter ret hurtigt frem til de steder, hvor det er nemt at finde føde. Hvorfor skal de bruge mange kræfter på at finde føde i naturen, hvis menneskene er medvirkende til at lægge det frem foran deres hoveddør.

Hvis man har høns eller kaniner i haven er det meget vigtigt, at de er sikret således, at de ikke giver mus eller rotter mulighed for at komme til deres føde. Det kræver derfor en meget finmasket indhegning. Der skal også sikres ned i jorden, så mus eller rotter ikke kan grave sig ned under indhegningen.

Man skal heller aldrig stille sit affald udenfor hoveddøren, indtil man har tid til, at bringe det til affaldsøen. Det kan tiltrække mus og rotter. Det kan jo være føde, der er stillet lige foran næsen af dem.

Vinteren betyder samtidig at mus og rotter finder steder, hvor det er varmere, end ude i naturen. De søger i mange tilfælde tættere på vores boliger, og måske finder de ud af, at komme ind i krybekældre eller ind under gulvene. Her kan de leve trygt og lunt hele vinteren

Vi skal tænke os meget godt om, og undgå at tiltrække rotter til Galgebakken.