Aktiviteter i Beboerhuset

I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter med udgangspunkt i beboerhuset, som du kan deltage i. De er som regel annonceret på beboerhusets månedsseddel.

Bakkens Kor er en delvis åben gruppe med adgangskrav. Det er en gruppe af sangere og der deltager også folk fra dele af Albertslund og Københavnsområdet. Gruppen optræder flere gange om året til Galgebakkens arrangementer. Et halvårligt kontingent går til aflønning af dirigent.

Fodboldgruppen træner på den gamle rockerbane i Vestskoven hver lørdag kl. 14 – 16.

Gymnastik er en åben gruppe, men med begrænset antal til 15 personer, for at de kan være i Beboerhuset. De mødes en gang ugentligt fra september til maj og laver gymnastik i en time. Der er egenbetaling. 

Keramikhold. Yderligere information er på vej.

Læsekredse er der p.t. 3 stykker af. De læser og debatterer bøger, og har et samarbejde med biblioteket. 

Malergruppen er en åben gruppe, der dog kan begrænses af pladsen i Gl. Pub. De udstiller en gang årligt i beboerhuset.

Mandagsgymnastik for kvinder, er en delvist lukket gruppe, da pladsen i beboerhuset er begrænset. Vi annoncerer i Galgebakkeposten når der er pladser. 

Pensionistklubben er en åben gruppe der mødes hver torsdag i Gl. Pub til hyggeligt samvær. De arrangerer også udflugter.

Petanque. Der spilles hver tirsdag når vejret er til det (ikke vinter) på torvet. Man kan naturligvis også benytte petanque-banen på andre tidspunkter.

Spillemænd. Yderligere information er på vej.

Spiesehus. Onsdage og fredage er der spisehus i beboerhuset, Ynderligere information: Klik her!

Strikkeklub. Yderligere information er på vej.

Udstillingsgruppen er en åben gruppe som står for udstillingerne i beboerhuset.

Yoga for mænd er en åben gruppe som mødes en gang ugentligt fra september til april.

Ønsker du mere information om ovenstående aktiviteter, eller har du forslag til andre aktiviteter, må du meget gerne kontakte aktivitetsmedarbejderen på telefon 43 64 70 75 eller mail: udlaan@gbakken.dk.