Udvalg

Der kan nedsættes arbejdsgrupper og udvalg under GAB eller af beboermødet bestå-ende af beboere fra Galgebakken, som har til opgave at arbejde med diverse emner. Alle grupper fremgår af Galgebakkeposten hvor der også står en kontaktperson. De fleste af grupperne er åbne for deltagelse.

Medlemmer af de forskellige udvalg kan man se her!

Der eksisterer i Foråret 2023 følgende udvalg: 

Agendagruppen udarbejder Galgebakkens Agendaplan, der revideres årligt. Gruppen samarbejder med Driften om bl.a. affaldshåndtering. Til gruppen er der knyttet en ambassadør for hver affaldsø.
Kontaktmail: agendagruppen@gbakken.dk.

Grønt udvalg er en nedsat gruppe. Galgebakkens gartner deltager i gruppen. Gruppen laver en landskabsplan for området, som vedtages på et beboermøde for 3 år af gangen. Gruppen behandler også klager fra beboerne.
Kontaktmail: groentudvalg@gbakken.dk.

Helhedsplanudvalget (HPU) er et lukket udvalg, nedsat af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, som arbejder med den forestående renovering af Galgebakken. Gruppen består af GAB medlemmer, repræsentanter for totalrådgivergruppen og bygherren, Bo-Vest. Læs mere på renoveringshjemmesiden: Klik her!

Kontaktmail: hpu@gbakken.dk

Husdyrudvalg arbejder for at dyrene har det godt på Galgebakken og udarbejder Husdyrreglementet, som vedtages på et beboermøde.
Kontaktmail: husdyrudvalg@gbakken.dk.

It udvalg har kontakt udbyderne af Galgebakkens bolignet og til beboerne.
Kontaktmail: itudvalg@gbakken.dk.

Kunstudvalg arbejder med at få kunst til Galgebakken.

Kontaktmail: kunstudvalg@gbakken.dk.

Legepladsudvalg arbejder med at oprette og renovere legepladser.
Kontaktmail: legepladsudvalg@gbakken.dk.

Lysudvalg arbejder periodevis med belysningen på Galgebakken.
Kontaktmail: lysvalg@gbakken.dk.

Trafikudvalg arbejdet med trafikforholdene på og omkring Galgebakken.
Kontaktmail: trafikudvalg@gbakken.dk.

Økonomiudvalg nedsættes af GAB. Det arbejder med de budgetter og regnskaber der udarbejdes af BO- VEST og Ejendomslederen.