Udvalg

I Galgebakken er der nedsat en række udvalg til at arbejde med beboerdemokratiske emner.

Udvalg Email Kontaktperson Medlemmer
Grønt udvalg groentudvalg@galgebakken.dk
Legepladsudvalg legepladsudvalg@galgebakken.dk
Lysudvalg lysvalg@galgebakken.dk
Husdyrudvalg husdyrudvalg@galgebakken.dk
Ungeudvalg ungeudvalg@galgebakken.dk
Trafikudvalg trafikudvalg@galgebakken.dk
Agendagruppen agendagruppen@galgebakken.dk
IT udvalg itudvalg@galgebakken.dk
Økonomi udvalg økonomi@galgebakken.dk
Genbrugsgården genbrugsgaarden@galgebakken.dk
Kunstudvalg kunstudvalg@galgebakken.dk
Kommunikationsudvalg