Skimmel

Galgebakken behandler henvendelser om skimmel meget alvorligt. Hvor der er mistanke om skimmel bliver boligerne undersøgt, og saneret, hvis det er nødvendigt. Hertil kommer at alle flytteboliger bliver undersøgt i forbindelse med istandsættelsen.

Flytteboliger

Alle flytteboliger bliver undersøgt for skimmel. Dagen efter, at der har været fraflytningssyn, kommer skimmelhunden og gennemgår boligen. På baggrund af dens markeringer bliver der udtaget prøver, som sendes til Teknologisk Institut. De sender en skimmelsvampeanalyse til os inden for ca. 10 dage. Deres rapport danner grundlag for en vurdering af, om der er behov for skimmelsanering. Denne proces betyder at istandsættelsen af boligen kommer til at tage 4-6 uger. Fraflytter hæfter kun for 2 uger, som normalt.

Fordelen ved at gennemføre en skimmelundersøgelse i flytteboliger er, at vi kun kan bruge skimmelhunden i boliger der er rengjorte. Der skal helst ikke være støv og møbler, som kan forvirre hundens fine næse. Vi har også mulighed for at gennemføre saneringen uden at der er behov for genhusning. Denne systematiske gennemgang af alle flytteboliger betyder, at vi altid ved udlejning, kan dokumentere at boligen er undersøgt for skimmel og skimmelsaneret, inden en ny lejer flytter ind.

Mistanke til skimmel

De almindelige skimmelsager, er der hvor beboerne selv henvender sig. Her er det den enkelte beboer, der føler at der kan være noget galt. Men det er jo ikke alle der reagerer ens på de symptomer, der kommer i forbindelse med skimmelsvamp i en bolig. Hvis du har mistanke om skimmel i din bolig kan du udfylde et skema og aflevere det på ejendomskontoret (Findes nederst på denne side). For at sikre, at der fra starten sker den rigtige vurdering af skimmelsagen, skal du udfylde et skema, hvor du beskriver synlig skimmel, eller mistanke om usynlig skimmel, samt hvilke symptomer du oplever i din bolig.

Skimmelhundens markeringer giver ikke et præcist svar på om der er skimmel i en bolig. Det er kun prøverne, der kan bestemme omfanget. Der er ventetid på at få skimmelhunden ud, så derfor vælger vi ofte at udtage prøverne på baggrund af vores erfaringer og beboernes oplevelser. Det nedbringer ventetiden for at komme i gang med en skimmelsanering.

Statusrapporter

Der laves løbende statusrapporter over skimmelsagerne i Galgebakken. Hvis du vil se de seneste rapporter for 2018 (hele året), 2019 (hele året) og 2020, kan de findes ved at klikke på årstallet

Der er et skema for hver enkelt boligtype. Find din boligtype ud fra nedenstående tegninger, og klik på billedet. Der kommer en PDF-version af skemaet, som kan udskrives og udfyldes. Skemaet afleveres eller sendes til ejendomskontoret, som rekvirerer skimmelteamet, der herefter kontakter dig direkte.

Skimmel i min bolig

Det er overskriften på en ny informationspjece om, hvad der sker i processen fra der er mistanke til skimmel, til der er saneret. Pjecen kan hentes her. I øvrigt kan man finde meget mere om skimmel, og hvad man selv kan gøre for at undgå skimmel, på hjemmesiden www.skimmel.dk

Skemaer

Gårdhavehuse

 

Rækkehuse

D-hus