Beboerhuset

Beboerhuset ligger i centrum af Galgebakken og det er her fællesskabet udfolder sig i form af fester, spisehuse og forskellige aktiviteter. Mange af klubberne mødes her f.eks. systuen, pensionisterne og zumba.

Beboerhuset udlejes også til private fester.

Beboerhuset styres af Beboerhusgruppen sammen med Aktivitetsmedarbejderen.

Beboerhusgruppen vælges om foråret på budgetbeboermødet. Alle er velkomne.

Spisehuset er en af beboerhusets faste, og meget populære aktiviteter. Hver onsdag og fredag i store dele af året er der spisehus. Her kan man for en billig penge spise sin aftensmad og selv slippe for indkøb, madlavning og opvask.
Man skal købe spisebilletter i udlånet.
Maden laves af frivillige. Det kan være en gruppe folk som kender hinanden og danner et hold, det kan være et stræde eller en klub, alle muligheder findes. Madlavningsholdene får gratis spisebilletter og et par øl el. lign. for indsatsen samt glæden ved at være med i fællesskabet. Aktivitetsmedarbejderen står for indkøbene, man afleverer blot indkøbssedlen til ham. Der er opvasker på, så madholdet skal bare lave mad og rydde op i køkkenet.
Vi har mange traditioner på Galgebakken som tager sit udgangspunkt omkring Beboerhuset og som planlægges af Beboerhusgruppen sammen med Aktivitetsmedarbejderen.Der er fastelavnsarrangement med tøndeslagning på Torvet og café, der er Majfest som arrangeres sammen med vores daginstitutioner og klubben, der er Skt. Hans arrangement, høstfest med uddeling af Galgenfuglen og diverse arrangementer omkring jul som julebanko og julesang med koret foran Købmanden.