Beboerhuset

Beboerhuset ligger på adressen Galgebakken Torv 12-2 A i centrum af Galgebakken og det er her fællesskabet udfolder sig i form af fester, spisehuse og forskellige aktiviteter. Mange af klubberne mødes her f.eks. systuen, pensionisterne og zumba.

Beboerhuset styres af Beboerhusgruppen

Beboerhusgruppen er baggrundsgruppe og sparringspartner for aktivitetsmedarbejderen og har ansvaret for beboerhusene i samarbejde med aktivitetsmedarbejderen og ejendomslederen. Beboerhusgruppen og aktivitetsmedabejderen planlægger spisehuse og fester, der bliver holdt i Beboerhuset. Månedligt er der et spisearrangement med musik. Aktivitetsmedarbejderen holder Beboerudlånet åbent. Her kan du leje værktøj, beboerhuse og du kan købe billetter til spisehusene. Billetterne kan også købes på udlaan@gbakken.dk. Åbningsti-der kan ses på Galgebakkepostens bagside eller på hjemmesiden. 

Spisehus

Spisehuset er en af beboerhusets faste, og meget populære aktiviteter. Hver onsdag og fredag i store dele af året er der spisehus. Her kan man for en billig penge spise sin aftensmad og selv slippe for indkøb, madlavning og opvask.

Spisehus arrangeres af aktivitetsmedarbejderen i samarbejde med skiftende grupper af frivillige, det kan fx være stræder eller interessegrupper. Der er altid brug for friske kræfter til spisehusene. Det er onsdage og fredage eller en månedlig lørdag, undtaget sommermånederne hvor der kun er spisning om onsdagen og undtaget juli måned og op til helligdage. Der serveres en middag for 35 kroner for voksne på onsdage og knap det dobbelte på fredag/lørdag. Børn op til 3 år er gratis og op til 12 år er det halv pris. Maden er meget varieret, og der kan være op til 80 personer til et almindeligt spise-hus. Vi spiser Kl. 18. 

Arrangementer og klubber

Vi har mange traditioner på Galgebakken som tager sit udgangspunkt omkring beboerhuset og som planlægges af beboerhusgruppen sammen med aktivitetsmedarbejderen. Der er fastelavnsarrangement med tøndeslagning på torvet og café, der er Majfest som arrangeres sammen med vores daginstitutioner og klubben, der er Skt. Hans arrangement, høstfest med uddeling af Galgenfuglen og diverse arrangementer omkring jul som julebanko og julesang med koret foran købmanden, samt nytårskur. Læs mere om de traditionsrige arrangementer i Galgebakken, som arrangeres af beboerhusgruppen og aktivitetsmedarbejderen: Klik her!