Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften efter følgende retningslinjer og prioritering:

  1. Hovedstier
  2. Stræder
  3. Trapper
  4. P-pladser

Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter ovenstående prioritering for at sikrer, at man kan komme fra sin bolig til bus, bil og affaldsøer.

Ved vedvarende snefald, ryddes stier og stræder løbende. Dog må det forventes at der kan gå nogle timer mellem af de enkelte stræder og stier er helt ryddet for sne.

De 2 hovedstier (skolestier), som går igennem Galgebakken holdes af kommunen.

De øvrige stier, trapper og stræder holdes af driften, af hensyn til miljøet bruges der kun saltvand og grus. Det er derfor sjældent muligt, at foretage forebyggende glatførebekæmpelse.

P-Pladserne vil kun blive ryddet ved kraftigt snefald og der sprøjtes ikke med saltvand.

Det er aftalt, at snerydning og glatførebekæmpelse ikke påbegyndes i følgende tidsrum:
Mandag – fredag: mellem kl. 22.00 – 06.00
Lør-, søn- og helligdage: mellem kl. 22.00- 07.00
Juleaften: mellem 17.00 – 07.00
Nytårsaften: mellem 17.00 – 12.00 (nytårsdag)

Vær opmærksom på, at du selv skal foretage snerydning og glatførebekæmpelse fra din hoveddør og ud til strædet.

For at medarbejderne kan komme frem med maskinerne, skal stien være fri for plantekummer, havenisser, pyntefigurer o.l. så stien har en minimum bredde på 120.cm.