Snerydning og glatførebekæmpelse

for Galgebakken 1. november – 30. april

Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften efter følgende retningslinjer og prioritering:

  1. Indkørsler (Brandveje)
  2. Hovedstier, stræder og trapper
  3. P-pladser

Se venligst nedenstående tegning;

Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter ovenstående prioritering for at sikre, at beboerne kan komme fra sin bolig til bus, bil og affaldsøer.

På Stier, trapper og stræder – der holdes af driften – benyttes kun fortyndet saltvand, hvilket er ensbetydende med, at der ikke altid kan udføres en fuldt tilfredsstillende forebyggende glatførebekæmpelse. Derfor vi vil rent undtagelsesvis benytte vejsalt/grus i de tilfælde, hvor det vurderes at fortyndet saltvand ikke har den tilsigtede virkning for at undgå personskader. Ved snefald vil snedækket løbende blive ryddet, dog må det forventes, at der kan gå nogle timer mellem at de enkelte stier, trapper og stræde før disse er ryddet for sne og herefter vil være åben for gående passage.

P-Pladserne sprøjtes med fortyndet saltvand. Når vejrforholdene medfører fx islag ved stærkere frostgrader vil vi også rent undtagelsesvis benytte vejsalt/grus for at undgå personskader.  P-Pladserne vil dog kun blive ryddet for snedækket ved kraftigt snefald.

Det er aftalt, at snerydning og glatførebekæmpelse ikke påbegyndes i følgende tidsrum:

Mandag – fredag:  mellem kl. 22.00 – 06.00
Lør-, søn- og helligdage:mellem kl. 22.00- 07.00
Juleaften:mellem kl. 17.00 – 07.00
Nytårsaften-nytårsdag:mellem kl. 17.00 – 12.00

På baggrund af den aktuelle vejrprognose, vurderer snevagten i hvert enkelte tilfælde, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at igangsætte sne beredskabet udenfor normal arbejdstid.

For at medarbejderne kan komme frem med maskinerne generelt, skal stierne være fri for plantekummer, havenisser, pyntefigurer o.l., så stierne har en minimumbredde på 120.cm ellers vil snerydning og glatførebekæmpelsen tage længere tid og medføre en større omkostning for beboerne, der vil påvirke den fremtidige huslejefastsættelse i opad gående retning. 

Vær venligst samtidig opmærksom på, at du selv skal foretage snerydning og glatførebekæmpelse fra din hoveddør og ud til strædet.

2. Snerydning og glatførebekæmpelse varetaget af Kommunen.

På de 2 hovedstier (skole stier), som går igennem Galgebakken, har Kommunen ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse, se venligst nedenstående tegning: