Udlejning af beboerhuset

Fredag/lørdag & helligdage kr. 1.000/1.000

Alle andre dage:  Kr.1.000/ 500

Betaling er delt i to: Depositum & leje.

I juli måned er Beboerhusene lukket.

Depositum betales ved bestilling af beboerhuset, max. 6 mdr. før brugsdato.
Leje skal betales senest 3 uger før brugsdatoen.

Ved afmelding inden 3 uger før denne dato refunderes depositum.

Ved afmelding hhv. 2 & 1 uge før brugsdato refunderes depositum + hhv. 70% & 28% af lejen.

Benyttes huset ikke, og afmelding undlades, refunderes kun depositum.

Når huset afleveres, refunderes depositum, såfremt lokalerne er i orden.

Fadølsanlæg:

Fustager skal købes i udlånet, og bestilles 14 dage før brug.