Beboerdemokrati

Galgebakkens øverste myndighed er beboermødet, og der afholdes minimum to beboermøder om året. Om foråret afholdes et regnskabsbeboermøde, hvor der er valg, og om efteråret afholdes et budgetbeboermøde hvor budgettet for det efterfølgende års budget vedtages. Der ud over kan der afholdes andre forskellige former for møder.

Alle væsentlige beslutninger skal godkendes af beboermødet, som også vælger Galgebakkens Afdelings Bestyrelse, i daglig omtale GAB. GAB tager løbende stilling til sager, der forelægges af driften eller beboerne.

Beboerhusgruppen, der står for den daglige drift af beboerhuset, fællesspisning og andre arrangementer, bliver også valgt på et beboermøde, mens vi der ud over har en række åbne udvalg og arbejdsgrupper.