Vagtordning

70 25 26 32

Kan bruges uden for normal arbejdstid (mandag til fredag kl. 07 – 15) ved alvorlige driftsforstyrelser

Kun følgende forhold kan behandles af vagten:

  • Svigt i varmeforsyningen i større omfang

  • Svigt i vandforsyningen i større omfang

  • Svigt i el-forsyningen i større omfang

  • Brud på ledninger, hvor alvorlige skader er uundgåelige

  • Opstigning i kloak/faldstammer, hvor alvorlige skader er uundgåelige

Såfremt der anmeldes noget, som ikke anses for at være akut (kan vente til næste arbejdsdag), vil beboerne blive faktureret for dette.