Driften

Dagligdagens opgaver i Galgebakken udføres af driften, som dels består af de ansatte på ejendomskontoret og medarbejderne på materialegården.

Ejendomskontoret

Ledes til dagligt af Kenneth Fulgsang, som udover ledelsesopgaven, har kontakt til afdelingsbestyrelsen og det overordnede ansvar for afdelingens økonomi. Kenneth har også  ansvaret for den daglige drift og kontakten til medarbejderne på materialegården. Det administrative arbejde på ejendomskontoret varetages af driftsekrætererne Maria Roman Buus og Betina Jarnved.

Materialegården

De daglige driftopgaver varetages af medarbejderne på Materialegården, som består af Førstemand Kenn S. Pedersen, ejendomsfunktionærerne Martin Andersen, Flemming Dahl Byø, Jan Stewart Vaz og Lars Pandrup Thomsen. Herudover er der gartnerteamet, der tager sig af udeområderne, og består af Kim Vanner, Louise G. B. Vestergaard og Necdet Gökce. Endelig er der aktivitesmedarbejder Henrik Seidenfaden, der varetager opgaverne i Beboerudlånet.

Medarbejdernes daglige driftsopgaver i boligerne og udeområderne er mangfoldige. Disse opgaver løses af ejendomsfunktionærerne og gartnerne, og består bl.a. af:

 • Tilsyn med varmecentraler
 • Tilsyn med vaskeriet
 • Tilsyn med lamper
 • Beboerservice
 • Synsopgaver
 • Istandsættelse af flytteboliger
 • Organisering af affald
 • Vedligeholdelse af udearealer
 • Græsslåning
 • Pleje af grønne områder
 • Sne- og glatførebekæmpelse