Parkering

Der er er fri parkering på alle områder i Galgebakken – undtagen på området mod Hyldespjældet ud for Skrænt 1 og 3, samt bag Købmanden ved Øster 2 og ved Autoklubben ved Neder 2. Der er skiltet på de regulerede områder.

Det henstilles til beboerne, at parkere så bilerne vender på langs, med de asfalterede indkørsler. Trailere bør ikke stilles hvor det er beregnet at der skal parkeres en bil.

Parkeringsvagten fra Dansk P-kontrol kommer jævnligt forbi og kontrollerer om de biler, der holder på de regulerede områder har en parkeringstilladelse. Bilen registreringsnummer scannes og systemet vil fortælle om bilen er registreret i systemet. Hvis dette ikke er tilfældet skal det kontrolleres om der ligger et fysisk gæstekort i forruden. Hvis det heller ikke er tilfældet, kan der udskrives en parkeringsafgift.

Parkeringstilladelser

Der kan udstedes elektroniske parkeringstilladelser, til alle beboere i Galgebakken, der vil parkere på de områder, hvor der er parkeringskontrol.

Du kan få en elektronisk parkeringstilladelse ved at sende en kopi/billede af registreringsattesten på bilen/MC Dansk P-Kontrol. Hvis du skifter bil/MC skal du huske at sende sende en kopi af den nye registreringsattest og angive det gamle registreringsnummer, så det kan blive ændret i systemet. Ligeledes hvis du har en lånebil, fordi din egen bil er på værksted, så skal der gives besked om registreringsnummeret og tidsperiode til Dansk P-kontrol, som kan sætte lånebilen midlertidigt ind i systemet i stedet for din normale bils registreringsnummer.

Der vil blive udsendt servicemeddelelser til alle registrerede brugere, når der sker ændringer i systemet. Det er kun brugere der bliver informeret af Dansk P-kontrol.

Gæsteparkering

Der er mulighed for at få gæsteparkeringstilladelser – enten elektronisk eller som gæstekort. Disse tilladelser gælder i 72 timer fra registreringstidspunkt.

Hvis man ønsker en elektronisk gæsteparkeringstilladelse, skal man være tilmeldt. Det kan ske ved at give besked til Dansk P-kontrol, enten via mail eller pr telefon. Man kan så selv registrere sine gæster.

Beboerne kan få fysiske gæstekort, til at lægge i forruden, ved at skrive til ejendomskontoret, med angivelse af antal, på mail: galgebakken@bo-vest.dk. Gæstekortene vil blive leveret i beboernes postkasse. Der må kun være et gæstekort i forruden ad gangen.

Firmabiler

Personer der har firmabiler, kan sende en en erklæring fra arbejdsgiver om, at de har bilen med hjem, og blive oprettet i det elektroniske parkeringssystem hos Dansk P-kontrol.

Håndværkere

Det er også muligt for håndværkere at få en elektronisk parkeringstilladelse til erstatning for de udleverede parkeringstilladelseskort. Det sker ved at håndværkerne skriver en mail til ejendomskontoret, med oplysninger om deres bilers registreringsnumre. Denne mail videresendes til Dansk P-kontrol, som registrerer disse biler i deres system. Det er håndværkerne eget ansvar at få rettet parkeringstilladelserne, hvis de skifte bil.

Indsigelse over parkeringsafgift

Du kan gøre indsigelse over en parkeringsafgift på følgende hjemmeside https://dansk-pkontrol-permit.giantleap.no/agent. Ejendomskontoret kan ikke hjælpe i sådanne situationer.

Kontakt til Dansk P-Kontrol

Mail:         kundeservice@p-kontrol.dk.

Telefon:    70 20 87 70 (tryk 3 for administration).

EL ladestander

Der findes for tiden kun én mulighed for at lade sin el bil op på Galgebakken. Der er en Home Charge ladestander placeret på Øster’s parkeringsplads C ved købmanden. Få en folder og mere information på ejendomskontoret. En beboer har har udarbejdet en vejledning og opdatering af de praktiske muligheder – læs nærmere her.