Stræder

Galgebakken er opbygget af kvartererne Mark, Nedre, Over, Skrænt, Sten, Sønder, Torv, Vester og Øster, der som det kan ses af oversigtskortet er af forskellig størelse. Kvartererne er opdelt i en række stræder, og i de største er det op til ti.

Kvartersoversigt (Bemærk at der er byttet om på Mark og Sten på kortet. Området der hedder eNder, bliver på kortet kaldt Nedre, Disse to fejl bliver rettet snarest muligt.

Nedenfor kan du se nogle billeder fra miljøet på Galgebakken, som det så ud før renoveringen gik igang. På sigt vil siden blive udbygget med beskrivelser af de enkelte stræder i Galgebakken, og interview / oplæg fra stræder, hvor man har noget særligt fælles.

Nye billeder kommer efter renoveringen