Stræder

Galgebakken er opbygget af kvartererne Mark, Nedre, Over, Skrænt, Sten, Sønder, Torv, Vester og Øster, der som det kan ses af oversigtskortet er af forskellig størelse. Kvartererne er opdelt i en række stræder, og i de største er det op til ti.

Kvartersoversigt

Nedenfor kan du se nogle billeder fra miljøet på Galgebakken. På sigt vil siden blive udbygget med beskrivelser af de enkelte stræder i Galgebakken, og interview / oplæg fra stræder, hvor man har noget særligt fælles.