Legepladser og boldbaner

Denne side er ikke klar, men her vil du komme til at se et kort over Galgebakken, hvor de forskellige legepladser er indtegnet, og hvor du kan se billeder og beskrivelser af dem. De forskellige officielle boldbaner vil også komme til at blive præsenteret. Siden er under konstruktion så tekst og billeder bliver ændret løbende. Der kan indtil siden er færdig forekomme fejl.

På kortet nedenfor kan du med de blå firkanter, se hvor der ef officielle legepladser på Galgebakken. På sigt kommer boldbanerne til at blive markeret med en anden farve.

 

Piratlegepladsen

Legepladsen er den største i Galgebakken, og er placeret centralt i bebyggelsen. Legepladsen er tænkt til børn i mange aldre, så der vil være legeredskaber, hvor det er vigtigt at der holdes opsyn med de mindre børn.

 

Motionslegepladsen

Kombineret legeplads og motionsbane.

Vikkingelegepladsen

Legeplads for mindre børn med viskinge tema.

 

Legepladsen i Øster

En gynge for alle børn og barnlige sjæle.

 

Legepladsen i Ovre

Vand og kravle legeplads for mindre børn.

Legepladsen i Neder

En legeplads for de mindre.

Legeplads i Sønder

En legeplads med forskellige muligheder.

Legepladsen i Torv

Denne legeplads er blot et gyngestativ.

Legepladsen foran udlånet

Endnu et gyngestativ.

 

Andre legesteder

På pladsen foran købmanden er der placeret en række mindre dyr støbt i beton som de mindste børn godt kan lide at lege på. Samtidig er der ved at blive placeret nogle dyr, lavet i træ, på stien gennem Vester.

 

Boldbaner

Der er flere steder i Galgebakken, hvor det er muligt at spille forskellige former for bold, uden at genere naboerne væsentligt. Du skal selvfølgelig altid vise det nødvendige hensyn til andre mennesker.

Boldburet

Boldburet mellem vaskeriet og Torv,. Her er der rig mulighed for fodboldspil, uden at bolden bliver væk eller generer folk, ved at ryge ind i deres haver.

 

Basket net på torvet

På pladsen foran beboerhuset og købmanden, end er et basketnet, og god plads til at spille streetbasket.

Petanquebanen

Benen bruges af petanque klubben torsdag aften, ellers end en til fri afbenyttelse.