SMS-service

Som en service til beboerne i Galgebakken, sender Ejendomskontoret en sms til de beboere der er registreret korrekt i databasen på www.118.dk.

Et eksempel kunne være en varsling om at vi lukker for vandet i dit stræde, eller andre vigtige  informationer der kan berører dig som beboer.

Se om du er registreret og om dine oplysninger er korrekte:

Gå ind på www.118.dk. Indtast din adresse eller mobil nr.

Er der fejl i dine oplysninger eller er du ikke registreret, kontakt da dit mobilselskab og bed dem om at rette dine oplysninger. Det er desværre ikke muligt at sende sms til hemmelig nr. samt firmamobil nr.