Galgebakkens beplantning

I forbindelse med Grøntudvalgs arbejde er det besluttet, at vi her på Galgebakkens hjemmeside skal kunne se hvilke beplantninger vi har i Galgebakken, og hver de forskellige træer og buske kan findes. 

På oversigtskortet og kortene over de forskellige kvarterer, kan man klikke på de indsatte ikoner og se, hvilken type beplantning de symboliserer.

Siden er under opbygning, og du vil løbende i den kommende periode kunne se at flere og flere områder i Galgebakken bliver beskrevet, samt at flere og flere af de forskellige træarter bliver beskrevet og placeret på kortet over Galgebakken. 

Korten blev aldrig færdig før arbejdet med helhedsplanen / renoveringen gik i gang, og hvor der blev flyttet og fældet træer og buske. Når de forskellige etapper er helt færdige efter renoveringen, vil vi lave nye kort der viser fremtidens træer og buske.

Der er en fejl på kortet, nemlig at kvarteret Neder, bliver kaldt Nedre. Dette vil blive rettet når vi laver de nye kort efter Galgebakkens renovering.

Forskellige typer af træer og buske

Vi benytter foreløbigt en gratisversion af Thinglink, hvilket betyder at du skal klikke på “View this image” på de enkelte billeder, for at se kortene.

På kortet ovenfor kan man finde forskellige arter af træer og buske, der er plantet i Galgebakken. For at finde ud af hvor alle de enkelte træer og buske, af de forskellige arter er plantet, skal man kikke på kortene over de enkelte kvarterer.

Beplantningen i de enkelte kvarterer

Alle kvarterskort er på vej

Kort over æbletræer

På Galgebakken har vi forskellige typer af æbletræer, fx. Aroma, Belle Biskop, Elstar, Filippa, Guldborg og Ingrid Marie.

Mere tekst på vej. Og over tid vil du kunne se og læse om hele Galgebakkens beplantning.