Skadedyr

Mistanke om rotter

Hvis du har mistanke om rotter, skal du anmelde den på Albertslund Kommunes hjemmeside of finde frem via følgende menupunkter By og bolig / Bolig / Skadedyr og Nyttedyr / Rottebekæmpelse. Du kan også finde derhen via dette link: Rottebekæmpelse – Klik her!

Vær opmærksom på, at fuglefrø/kaninfoder o.l. tiltrækker rotter. Det er derfor vigtigt, at opbevare fuglefrø i tætte beholdere og være særlig opmærksom, hvis du fodrer fugle.

Hvepsebo

Kontakt ejendomskontoret hvis du har et hvepsebo – det behandles af et eksternt firma, og der kan derfor godt gå op til et par dage, fra anmeldelsen til boet er behandlet.

Hvepseboer sidder 9 ud af 10 gange skjult i konstruktionerne og derfor vil behandling alene udgøre sprøjtning, boet fjernes ikke – hvepsene vil forsvinde inden for 5-7 dage, forsvinder de ikke efter 7 dage kan det være nødvendigt at genbehandle. I dette tilfælde kontaktes ejendomskontoret igen.

Frithængende hvepseboer behandles og bliver siddende, af den årsag at mange hvepse er ude og flyve. Kommer de tilbage og ser at hvepseboet er væk, vil de enten forsøge at lave et nyt bo eller blive i området i længere tid.

Du kan nedtage hvepseboet en uge efter behandling. Du kan også lade det hænge. Det udgør ingen fare og hvepse vil ikke genbruge boet året efter.

Herreløse katte

Finder du en herreløs kat, ringer du til Kattens Værn på alf. 3888 1200, lokal 1.
Åbningstider er: Mandag til torsdag mellem kl. 10.00 og kl. 15.00, samt fredag mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.

Mus, myrer, sølvfisk og snegle

Mus, myrer, sølvfisk, snegle, lus mv. skal man selv klare.

Hvad er sølvfisk?
Sølvfisk (også kaldet sølvkræ) er en art vingeløse insekter med en længde på 12-25 mm.Arten bærer det latinske navn Lepisma saccharina. Sølvfisken tilhører en orden af “urinsekter” kaldet Thysanura,der har eksisteret i mere end 300 millioner år.
Man kan derfor med en vis ret betragte sølvfisken som et slags overvintret fossil eller insekternes svar på den blå fisk.

Den enkelte sølvfisk opnår den for insekter anseelige alder tre-fire år. Nogle individer bliver helt op til otte år gamle. Sølvfisk bliver typisk kønsmodne inden for et år ved stuetemperatur og skifter ham mellem en og fire gange om året. Til gengæld får de ikke særlig mange unger. Typisk lægger en hun sjældent mere end en snes æg i sin levetid.

Hvor lever sølvfisk?

Sølvfisk foretrækker lune, fugtige omgivelser og trives i “sunde” boliger alt overvejende i badeværelset og i mindre grad i køkkenet. De kan ikke formere sig, hvor der er enten koldt eller tørt, og på vore breddegrader findes de praktisk taget ikke uden for beboelses- og staldarealer. Sølvfisk foretrækker mørke omgivelser og ses derfor ofte pile i skjul hen over gulvet, når lyset tændes på badeværelset.
Modsat f.eks. fluer kan sølvfisk ikke kravle op ad glatte, lodrette flader, og de fanges derfor ofte i håndvasken, hvor de er søgt til i jagten på mad. Sølvfisk foretrækker sukkerstoffer og stivelse. De kan fint leve af en diæt bestående af døde insekter og de proteinrester, der findes i aflejringer af f.eks. shampoo i brusekabiner eller sæbe i håndvaske. De kan også leve af tapetklister og skimmel- og mugsvampe. Sølvfisk kan endda fordøje papir. Angreb på papirprodukter sker dog sædvanligvis kun i lokaler med høj luftfugtighed, og angiveligt er deres mål her i højere grad de mug- og skimmelarter, der trives i det fugtige papir, frem for cellulosen i sig selv. Man har også eksempler på, at de spiser tekstiler. Der er under alle omstændigheder tale om meget nøjsomme dyr, der ikke spiser særlig meget. I ekstreme tilfælde kan sølvfisk overleve helt op til et år uden føde.

Hvilken skade kan sølvfisk gøre?
Sølvfisk er fuldstændig uskadelige for mennesker og dyr. De bør derfor kun betragtes som skadedyr i det omfang, de kan gøre skade på eksempelvis bøger, frimærker eller fotos.

Bør du bekæmpe sølvfisk?

De fleste boligejere har en mindre bestand af sølvfisk på badeværelset, hvilket er meget naturligt, da her både er varme, periodevis høj luftfugtighed samt en smule føde. Eftersom de ingen skade gør, er der ingen grund til at iværksætte en målrettet bekæmpelse med f.eks. gift.
Optræder sølvfisk i stort antal, er det et symptom på fugtproblemer i selve boligen, f.eks. på grund af opstigende fugt, utætte rør eller dårlig udluftning. I det tilfælde bruger du bedst din tid og dine kræfter på at løse eventuelle bygningstekniske problemer eller lufte hyppigere ud end på at bekæmpe sølvfiskene. De vender alligevel tilbage, når giften er væk eller dampet af.

Hvordan bekæmpes sølvfisk?
Hvis du vil bekæmpe sølvfiskene, er det langt den bedste løsning at sænke luftfugtigheden i det
pågældende rum, f.eks. ved at lufte bedre ud. Du kan også bekæmpe sølvfisk med gift, men overvej nøje om der er nødvendigt.
Sølvkræ er følsomme over for de mest almindelige typer insektspray, du kan købe i byggemarkedet eller
dagligvarehandelen.