Husdyr-reglement

1. Det er tilladt at holde 2 husdyr pr. bolig i Galgebakken hund eller kat.

2. Husdyrhold er tilladt dog med begrænsning for de mindre lejemål A1, A2 og D-husene, hvor der kun må holdes 1 husdyr.

3. Husdyr må ikke være til gene for områdets beboere.

4. Der skal være en lovpligtig ansvarsforsikring på hunde. På forlangende af driften er ejer forpligtet til at kunne dokumentere, at lovpligtig ansvarsforsikring er i orden.

5. Hunde skal bære hundetegn med ejers navn og adresse efter gældende lovbekendtgørelse 496 §2 stk. 2.

6. Hunde skal være mærket med øre- eller lysketatovering eller ved injektion af elektronisk chip efter system godkendt af Dansk Hunderegister.

7. Hunde skal føres i snor indenfor Galgebakkens område. Dette omfatter også plæner og legepladser.

8. Det er ejers ansvar, at efterladenskaber på Galgebakkens område fjernes med det samme. HUSK ALTID AT HAVE POSER MED!

9. Iflg. Hundelovens §1.a er de nævnte hunderacer samt blandinger af disse ikke tilladt at holde. Hundelovens §1.a gælder også for Galgebakken.

10. Hunde må ikke hindre personer med lovligt ærinde adgang til lejligheden.

11. Udegående katte skal have adgang til toilet udendørs. Dette er ejers ansvar.

12. Udegående katte skal være neutraliserede.

13. Udegående katte skal være mærket med øre- eller lysketatovering eller ved injektion af elektronisk chip.

14. Eventuelle hvalpe- eller killingekuld skal være væk fra hjemmet senest 12 uger efter fødslen.

15. Øvrige husdyr såsom burdyr (kaniner, marsvin, høns m.v.) skal holdes indenfor den lejede matrikel.

16. Ønskes der dyrehold på fællesarealerne, søges der om tilladelse på et beboermøde via GAB.

17. Reglerne for hønsehold skal foregå i overensstemmelse med Albertslund Kommune.

18. Det er ikke tilladt at fodre omstrejfende katte, da disse vil vende tilbage til fodringsstedet uanset, hvor de hører til.

19. Der tages forbehold for ændringer af paragraffer undervejs.

 

Overtrædelser eller klager over ovennævnte regler eller brud på disse.

1. Der kan klages over brud på Husdyrreglementet. Kun skriftlige klager tages op til behandling af BO-VEST.

2. Overtrædes reglerne, kan BO-VEST inddrage tilladelsen til at holde husdyr. Herefter skal husdyret fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som misligholdelse af lejekontrakten, og lejemålet vil kunne ophæves i henhold til lejelovens regler.

 

Husdyrreglementet er vedtaget på beboermøde d. 28-02-2019 og med virkning fra denne dato