De kommende nye adresser

”Adresseprogrammet”, som er en del af det fællesoffentlige ”Grunddataprogram”, indført af Staten, kommuner og regioner, har skullet sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder, til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder. I den forbindelse blev Albertslund Kommune opmærksomme på, at adresserne på Galgebakken og andre steder ikke var … Læs mere

Etapemøde Skrænt den 5.oktober

Der er planlagt informationsmøde/etapemøde for beboere i Skrænt tirsdag d. 5. oktober kl. 18.30 til 20.30. Afholdes i beboerhuset. Invitation vil snarest blive omdelt.

Budgetbeboermøde den 23. september 2021 kl. 19.

For første gang i lang tid, kan vi nu igen afholde vores møder i Galgebakkens Beboerhus. På mødet skal vi behandle og godkende budget for 2022 samt forslag fra beboere. Det kan du læse mere om i det husstandsomdelte materiale. Du kan endvidere læse det komplette budget og langtidsplanen (PPV) her.

Referat af ekstraordinært beboermøde om renoveringen den 24. august 2021

Referatet fra vores ekstraordinære beboermøde om renoveringen ligger nu klar til jer. Det informationsmateriale, som blev gennemgået på mødet, er ligeledes klar. Du kan som sædvanlig finde denne slags under Beboerdemokrati/Referater mv fra beboermøder, men du kan også her hoppe direkte til referatet og til informationsmaterialet.

Revideret husreglement

Husreglementet, også kaldet husordenen, er blevet revideret; dog kun med sproglige tilpasninger Den seneste udgave er nu lagt op, og du kan se den under Beboerinfo/Hus-reglement.