Løsning på trappeproblemet

Ved GAB’s og HPU’s besigtigelse af en nyrenoveret bolig i Skrænt 3 d.26. oktober blev vi opmærksomme på, at trappen var udført for smal. Fribredde mellem betonvæg og håndliste var 76 cm. På eksisterende trapper er fribredde 91 cm. De smalle trapper er monteret i alle 32 rækkehuse i Skrænt 1 og 3. HPU har … Læs mere