Løsning på trappeproblemet

Ved GAB’s og HPU’s besigtigelse af en nyrenoveret bolig i Skrænt 3 d.26. oktober blev vi opmærksomme på, at trappen var udført for smal.
Fribredde mellem betonvæg og håndliste var 76 cm. På eksisterende trapper er fribredde 91 cm.
De smalle trapper er monteret i alle 32 rækkehuse i Skrænt 1 og 3.

HPU har gjort indsigelse mod dette, og NOVA5 og BO-VEST har sammen med E&P undersøgt muligheder for udbedring.

Løsningen på trappeproblemet bliver, at alle trapper i Skrænt 1 og 3 nu ændres således, at der opnås en fribredde på 80 cm.
Alle kommende trapper i B og C rækkehusene vil herefter blive udført med en fribredde på 90 cm.
Samtidig er det aftalt med BO-VEST og NOVA5, at de frem mod renoveringens afslutning vil fremlægge en løsning på ændring/ombygning af trapperne i Skrænt 1 og 3 således, at fribredden i de 32 rækkehuse også bliver 90 cm.

HPU har accepteret at de 32 trapper ikke udbedres nu af følgende årsager:
For at opnå 90 cm fribredde, skal der bestilles helt nye trapper, som først skal produceres.
At montere den nye trappe komplicerer de øvrige håndværkeres arbejdsplanlægning og fremdrift med  færdiggørelse af boligerne.

Og det vil alt i alt medføre en yderligere forsinkelse på indflytning i de nyrenoverede boliger.